Verzekeringen


Iedereen loopt elke dag weer opnieuw het risico om betrokken te raken bij één of andere calamiteit. Buiten de eventuele persoonlijke schade kan zo’n ongeval ook grote financiële consequenties hebben. Ongelukken zijn zoals u weet niet altijd te voorkomen. Wel kunt u de financiële gevolgen beperken door een goed verzekeringspakket.

Verzekeren betekent dan ook het gezamenlijk dragen van de financiële risico’s welke u onverwachts door een onzeker voorval kunnen overkomen.Woonhuisverzekering
Als bezitter van een eigen woning wilt u uw vaak kostbaarste bezit goed verzekeren. Ook hier speelt vaak de verzekerde som een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld na een verbouwing of verbetering aan uw woning ook eens aan uw woonhuisverzekering. Is de herbouwwaarde correct? Meld het ons zodat we ervoor kunnen zorgdragen dat uw verzekering in overeenstemming blijft met uw woning.

Heeft u een huurhuis, maak dan eens een inventarisatie van de verbeteringen die u zelf aan de huurwoning heeft aangebracht. Bij schade zullen deze zaken niet door de verhuurder worden vergoed. En onder uw inboedelverzekering zijn dit soort zaken niet gedekt.


Inboedelverzekering
Onder inboedel wordt verstaan alle roerende zaken die tot uw huishouding behoren. Als waardemaatstaf voor uw inboedel geldt de nieuwwaarde. De juiste verzekerde som voor uw inboedel vast te stellen, valt niet mee.

Als u bij schade geen discussie wilt over de verzekerde som, vul dan de inboedelwaardemeter in. U profiteert dan van garantie tegen onderverzekering op uw inboedel.


Gecombineerde woonhuis & inboedelverzekering
Verschillende verzekeraars kennen inmiddels een gecombineerde verzekering voor woonhuis en inboedel. Vaak is dit een alle onheilen dekking voor woonhuiseigenaren met een unieke samenstelling: een drie in één dekking voor uw woning, het glas en de inboedel. De dekkingen zijn volledig op elkaar afgestemd en dus zonder overlappingen en hiaten.


Aansprakelijkheidsverzekering
Aansprakelijkheid is in het algemeen het beschermen van het huidige en toekomstige vermogen van u en of uw gezinsleden. Mocht u of uw gezinsleden, huisdieren materiële of letselschade aan derden toebrengen, dan biedt de aansprakelijkheidsverzekering hier dekking voor.


Rechtsbijstandverzekering
In het geval van bijvoorbeeld een arbeidsconflict, schuldvraag bij een aanrijding of problemen met een leverancier, kan het zijn dat u juridische hulp nodig heeft. Vaak een kostbare kwestie. Met een rechtsbijstandverzekering zijn u en uw gezinsleden het gehele jaar verzekering van juridische bijstand.


Doorlopende reisverzekering
Vakantie is een moment waar we allemaal het hele jaar naar uitkijken. In ons drukke bestaan zijn korte of lange vakanties een plezierig rustpunt. Steeds vaker zoeken we de zon op of trekken we naar populaire wintersportoorden om even lekker weg te zijn van alles. Toch is het belangrijk om voor de reis even stil te staan bij een goede verzekering. Want hoe mooi de vakantieplannen ook zijn, soms komt daar iets tussen. Diefstal, een ongeval of andere onverwachte gebeurtenissen die u niet in de hand heeft.


Autoverzekering
In het algemeen wil men zijn of haar auto goed, maar tegen een zo laag mogelijke premie, verzekeren. Wilt u weten welke verzekeraar voor uw auto de beste en goedkoopste polis aanbiedt?