Privacyverklaring

T&R Assurantiën respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algement Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Verwerking van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van: 
- het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan
- het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen, hypotheeken, spaarrekeningen etc. 
- het communiceren met onze relaties
- het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (denk aan witwassen of identiteitsfraude) 
- het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen

Het gebruik van de website: www.tr-assurantien.nl

T&R Assurantiën heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens T&R Assurantiën van uw persoongegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten. 

Contactformulier en nieuwsbrief 

In de toekomst gaan wij een nieuwsbrief aanbieden waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze dienstverlening en over relevante ontwikkelingen op het gebied van verzekeringen, hypotheken, sparen etc. Wanneer u klant bij ons wordt, wordt uw e-mailadres automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. 

Als u het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegeven die u ons toestuurt gewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandelink daarvan. 

Verstrekking aan derden 

Uw gegevens worden slechts dan aan verzekeraars en geldverstrekkers verstrekt wanneer het uw uitdrukkelijke wens is om een overeenkomst inzake een financieel product af te sluiten. Dan worden slechts die gegevens aan deze derden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn voor het afsluiten van het financiële product. 

Wanneer noodzakelijk, geven wij uw persoonsgegevens door aan organisaties die relevant zijn voor de uitvoering van een financieel product. Wanneer u bijvoorbeeld een schade wilt claimen of een afgesloten verzekering, bestaat de mogelijkheid dat een schade-expert bij u langs komt of dat wij een schadehersteller vragen om contact met u op te nemen. 

Websites van derden 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt. 

Wat zijn uw rechten? 

U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij wel of niet van uw mogen ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

a) U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos. 

b) Wanneer u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed  kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn. 

c) Indien u niet langer wilt da wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek. 

d) Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen. 

e) Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derden. Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren. 

f) Wanneer wij van derden persoonlijke informatie over u ontvangen, bijvoorbeeld van uw verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen. 

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleeft, bent u van deze wijzigingen op de hoogte. 

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door onze website op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direcht als u onze website bezoekt. Het gaat hier om zgn. functionele en analytische cookies. 

Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren. Waar wij u op onze website om uw gegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat u zich aanmeldt voor voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruiken wij alleen intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende gegevens: 
- De browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox)
- Het tijdstip en de duur van uw bezoek
- Foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen. 

Wij gebruiken op onze website geen tracking cookies. Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijden het surfen over andere websites kunnen volgen. 


T&R Assurantiën, mei 2018